Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učebné materiály EÚ, EI, GE

(všetky materiály nejdú vložiť na stránku, je to blbá stránka.. ak by ste ich cheli napiste mi na marcelolsa@smahu.com a ja vám pošlem tie prezentacie, ale vsetko to najdete vsade na internete) 

Geografia EU

 

n      10 mil. km2 (rozloha)

n      710 000 000 obyvateľov

n      Tvorí s Áziou kontinent Eurázia

n      Hranica:  Ural (pohorie)

                     Ural (rieka)

                     Kaspické more

                     Kumskomanyčská zníženina

                     Marmarské a Egejské more

                     Stredozemné more

                     Bospor a Dardanely

 

Európu obklopuje

 

n      Severný ľadový oceán (+moria)

n      Atlantický oceán

n      Stredozemné more ( +moria v ňom)

n      Čierne more

 

Geografia NAJ v EU

 

n      Naj hora- Mont Blanc

n      Naj jazero- Vänern

n      Najdlhšia rieka- Dunaj (štáty cez, ktoré Dunaj preteká)

 

Klima EÚ

 

n      Mierne klimatické pásmo

 

n      Sever: subarktické pásmo

 

Európska únia (EÚ) je medzinárodné spoločenstvo, ktoré od posledného rozšírenia v roku 2007 tvorí 27 členských štátov s celkovým počtom 496 miliónov obyvateľov (približne 8 % svetovej populácie).

 

EÚ bola vytvorená v roku 1992 na základe Zmluvy o Európskej únii, známejšej pod názvom Maastrichtská zmluva, ktorá nadväzovala na predchádzajúce európske aktivity, siahajúce do 50. rokov 20. storočia.

 

Aktivity EÚ pokrývajú celý rad oblastí – poľnohospodárstvo, obchodnú politiku, menovú politiku a pod.

 

 

1950 - Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO). Zakladajúcimi členmi boli Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko a Holandsko

            (Schumanov plán)

 

Návrh bol predložený 9. mája a tento dátum možno pokladať za zrodenie Európskej únie

 

1957 - Rozširuje sa spolupráca na ďalšie hospodárske sektory.

            Rímska zmluva - založenie Európskeho hospodárskeho spoločenstva (EHS) alebo „spoločný trh“ a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom).

 

EHS malo za úlohu vytvorenie spoločného trhu a Euratom spoluprácu na poli mierového využitia jadrovej energie.

 

V roku 1967 vstúpila do platnosti zmluva o spojení orgánov EHS, Euratomu a ESUO. Od tejto doby sa tieto tri zmluvy začali spoločne nazývať „Zmluvy o európskych spoločenstvách“.

 

 

 

Začiatkom sedemdesiatych rokov sa začalo EHS rozrastať. 1. januára 1973 prišlo k jeho prvému rozšíreniu. K šiestim zakladajúcim členom pristúpilo Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie. Európske hodpodárske spoločenstvo (EHS) sa tak rozrástlo na deväť členských krajín.

1981 - Vstupom Grécka do EHS sa počet členov zvýšil na desať.

 

V roku 1985 bola predstaviteľmi piatich krajín podpísaná Schengenská dohoda, ktorej cieľom bolo odstránenie kontrol na vnútorných hraniciach a spolupráca pri ochrane vonkajších hraníc.

 

Španielsko a Portugalsko (1986), NDR (1990) vstupujú do Európskych spoločenstiev, počet členov sa tým zvyšuje na 13.

 

1992 - V Maastrichte sa podpisuje Zmluva o Európskej únii. V zmluve sa pomenovanie „Európske spoločenstvá“ oficiálne nahrádza pomenovaním „Európska únia“. Do platnosti vstupuje 1. novembra 1993.

 

 

 

V deväťdesiatych rokoch a na začiatku 21. storočia sa členmi EÚ stali:

§Rakúsko, Švédsko, Fínsko - 1995

§Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Malta, Cyprus - 2004

§Bulharsko, Rumunsko - 2007

 

 

 

 

    1. január 2002
V 12 krajinách eurozóny sa začínajú používať bankovky a mince euro.

    V súčasnosti patrí do eurozóny 16 krajín: Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Luxembursko, Malta, Nemecko, Holandsko, Portugalsko, Rakúsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko

 

    Oficiálni používatelia mimo eurozóny – Monako, San Maríno, Vatikán

 

    Jednostranní používatelia - Andorra, Čierna Hora a Kosovo.

 

 

    Po krachu Ústavy pre Európu sa na zasadnutí Európskej rady v júni 2007 rozhodlo, že sa zvolá medzivládna konferencia, ktorá vypracuje návrh novej tzv. reformnej zmluvy.

    Reformná zmluva, ktorá dostala oficiálny názov Lisabonská zmluva, zachováva podstatu návrhu Ústavy pre Európu, má však inú formu a upúšťa od niektorých politických symbolov obsiahnutých v návrhu Ústavy, ktoré sčasti spôsobili neúspech projektu Ústavy.

    Lisabonská zmluva nadobudla platnosť 1. decembra 2009.

 

           

    1957 - Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Luxembursko, Holandsko

 

    1973 - Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie

 

    1981 – Grécko

 

    1986 – Španielsko, Portugalsko

 

    1990 – NDR

 

    1995 - Rakúsko, Švédsko, Fínsko

 

    2004 - Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Malta, Cyprus

 

    2007 - Bulharsko, Rumunsko

 

 

 

 

Sylabus ( PÍSOMKA) Netreba sa učiť nič viac, iba to čo sme hovorili

 

Golfský prúd (vedieť o ňom pár faktov)

-         poloha

-         že je to teplý prúd

-         čo ovplyvňuje

-         + vedieť, že existuje aj Severoatlantický prúd

 

Vedieť zakresliť do slepej mapy štáty EÚ

-         kedy vstúpili štáty do EÚ ( dôležité, tie čo vstúpili so SR)

-         Lisabonská zmluva

-         Eurozóna (kto má euro, kto nie, jednostranní použ, oficiálni použ.)

-         EHS- Európske hospod. Spoločenstvo

-         Základné informácie o EU (vznik, zakladatelia, sídlo inštitúcií(len základných),

 

Odporúčaná literatúra

 

-Geografia pre 2. ročník gymnázií, doc- RNDr. Laco Tolmáči, PhD a kol., 2009 VKÚ, Harmanec

-(obyčajné) Wikipédia

-absolvovaná hodina Geografie

 SLEpÁ MAPA 100% otázka