Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Test č. 1              
                 
Úvod do geografie              
                 
                 
1. Gé + Grafien (pochádza z gréckeho slova) znamená...      
a) Krajina + Sféra   b) Zem + Krajina        
c) Opis + Zem   d) Zem + Opísať        
                 
2. Geografia začala vznikať v...          
a) Taliansku   b) Grécku        
c) USA     d) Číne          
                 
3. Geografiu by sme mohli považovať ako...        
a) prírodnú vedu   b) spoločenskú vedu        
c) technicú vedu   d) geometrickú vedu        
                 
4. Prectaviteľom antickej geografie, ktorý zostavil súpis bodov na zemskom povrchu  s ich
geografickými súradnicami bol...          
a) Strabón   b) Ptolemaios        
c) Eratostenes   d) Varenius        
                 
5. Vyber nesprávnu/ nesprávne odpovede.          
a) Začiatky geografie sú spojené s astronómiou        
b) Objektom štúdia geografie je krajinná sféra        
c) Geografia neustále zvyšuje objekt svojho skúmania      
d) Geografia využíva poznatky z iných vied        
                 
6. Horná hranica krajinnej sféry sa stotožňuje s...        
a) Ozónosférou   b) Mohorovičičovou plochou diskontinuity    
c) Zemskou kôrou   d) Tropopauzou        
                 
7. Vyber správnu/ správne odpovede.          
a) Jednou zo základných metód skúmania geografie je priestorovosť    
b) Praktická funkcia nepatrí k základným funkciam geografie      
c) Mohorovičičova plocha diskontinuity sa nachádza v hĺbke 5 - 19 km    
d) Spodná časť atmosféry je troposféra          
                 
8*. Dielo Geographia generalis napísal...          
a) B. Varenius   b) A. von Humboldt        
c) C. Ritter   d) Eratostenes        
                 
9*. V akom storočí môžeme datovaťcestz Marca Pola      
a) v 17.     b) v 15.          
c) v 19.     d) v 13.